Guru Gorakhnath Yogashrama from the Czech republic with Tansen Shriwastava presents:

Sayings of Nath Gurus

Rčení Náthských Guruů

Saying no. 151 – 160 / Rčení č. 151 – 160
Saying no. 161 – 170 / Rčení č. 161 – 170
Saying no. 171 – 180 / Rčení č. 171 – 180
Saying no. 181 – 190 / Rčení č. 181 – 190
Saying no. 191 – 200 / Rčení č. 191 – 200

Guru yogi Sat Nath Ji

Guru Yogi Sat Nath Ji
  • Holder of the highest initiation of Nath panth from 21.12.2012, who are the very originators and protectors of traditional Hatha yoga.
  • Guru of the Ashrama in Dolni Cermna in the Czech republic, www.yogashrama.cz
  • Guru of the Guru Gorakhnath Yogashrama Rajasthan, India, www.yogashrama.in

Nositel nejvyšší iniciace tradiční yogy Náth panth, původců Hatha yogy.

Učitel Afrického tradičního bubnování.

Terapeut a vizionář.

Zakladatel a Guru Ašrámu v Dolní Čermné (yogashrama.cz).

Guru ašrámu v Indii www.yogashrama.in

Guru yogi Sat Nath:

Tansen Shriwastava

The audio version of the collection „Sayings of the Nath Gurus“ was prepared and recorded by the well-known Indian musician Tansen Shrivastava, a close friend of Guru Yogi Sat Nath, the translator of Nath sayings into the Czech language.

He has beautifully supported this project with his participation and by setting to music all three hundred and thirteen of Nath sayings he has given the translation an unmistakable authenticity.

Tansen Shrivastava – Tabla Tansen is an Indian performer, rhythm director, classical music concert organizer, tabla (Indian drum) guru.

This musician is known for expressing various human moods and feelings through the tabla.

His percussion group „LAYAYATRA“ is quite famous in percussion circles in and around Delhi. Through his band, he gives his students an opportunity to perform in front of the audience and encourages them to make tabla their career.

He actively collaborates with various other bands from all over the world to create fusion music.

He experiments with his compositions and brings a new complexity to them that connects with the audience in a different way.

Hubební ztrárnění sbírky „Rčení náthských guruů“ připravil a nahrál známý indický hudebník Tansen Shrivastava, blízký přítel gurua Yogi Sat Natha, překladatele náthských řčení do českého jazyka.

Svojí účastí tento projekt nádherně podpořil a zhudebněním všech třistatřinácti náthských rčení dodal překladu nezaměnitelnou autentičnost.

Tansen Shrivastava – Tabla Tansen je indický interpret, rytmický režisér, organizátor koncertů klasické hudby, tabla (indický buben) guru.

Tento hubeník je známý tím, že prostřednictvím tabla vyjadřuje různé lidské nálady a pocity.

Jeho skupina bicích nástrojů „LAYAYATRA“ je poměrně známá v kruzích bicích nástrojů v Dillí a okolí. Prostřednictvím své kapely dává svým studentům příležitost vystoupit před publikem a povzbuzuje je, aby se tabla stala jejich kariérou.

Aktivně spolupracuje s různými dalšími kapelami z celého světa a vytváří fusion hudbu.

Experimentuje se svými skladbami a vnáší do nich novou složitost a komplexnost, která se jiným způsobem spojuje s publikem.

Tato nuance v rytmu má velmi dobré hodnocení od hudebních kritiků po celé zemi.

Tansen Shrivastava:

Tansen made all the recordings to support this project as a volunteer.

If You feel touched by His beautiful voice and traditional style, feel happy to donate on His PayPal account to support His art and valuate His humble approach.

Thank you.

Nauka je o technikách, ne o čtení!

Opusť svůj ostrov, překonej pýchu, najdi si gurua a probuď svého Górakha!

Zavítej do ašrámu v Dolní Čermné.